top of page
AROC ISO 9001.jpg
logo aroc.png
©AROC
AROC OHSAS 18001.jpg

Keyfiyyət Siyasəti

 

AROC, tikinti və istehsal xidmətlərinin təmini ilə bağladığı müqavilədə ümumi müştəri məmnuniyyətini təmin etmək üçün öhdəlik götürür.

 

Bundan başqa, eyni zamanda müştərilərimizin məhsullarımızın keyfiyyət ilə bağlı tələblərini mütəmadi olaraq qarşılamaq və / və ya daha çox yerinə yetirməyi öhdəmizə götürürük.

 

AROC işçi heyəti və menecerləri aşağıdakıları öz öhdələrinə götürürlər:

  • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin icrasının və onların effektivliyini təmin etmək üçün məqsədlərin mütəmadi olaraq nəzərdən keçirilməsini təmin etməyi.

  • Bazarda rəqabət mövqeyini müəyyənləşdirmək və müştəri məmnuniyyətinin səviyyəsini artırmaq üçün səmərəli bir əməliyyat təmin etmək və qorumağı.

  • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin planlaşdırılması və effektiv həyata keçirilməsinə hər bir rəhbər, idarəçi və işçi cəlb olunmağı və bu sistemin saxlanılması və təkmilləşdirilməsini davamlı olaraq işləməyi.

  • Keyfiyyət idarəetmə sisteminə aid olan bütün yerli və tətbiq olunan qanunlara riayət etməyi.

  • AROC-da təhlükəsiz bir vəziyyətdə iş avadanlıqlarının qorunması və işçilərin təhlükəsiz iş şəraiti və mühitini təmin etməyi

  • Öz müştərilərinin ehtiyaclarının və gözləntilərininin öhdəsindən gəlmək.

  • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin düzgünlüyünü, adekvatlığını və səmərəliliyini müntəzəm olaraq nəzərdən keçirməyi.

  • Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin və müvafiq çıxışların davamlı inkişafına nail olmaq üçün çalışmağı.

bottom of page